Kreditna ocena

Proverite kreditnu mogućnost svojih potencijalnih partnera

Kreditna ocena je prikaz rizičnosti poslovanja određenog pravnog subjekta. Omogućava praćenje trenda (istorijsko kretanje kreditne ocene) kao i upoređivanje sa drugim pravnim subjektima u sektoru ili iz drugih sektora, po želji korisnika.

Rukovodstvo i zaposleni

Saznajte sa kime pričate i o njihovom rukovodećem iskustvu u drugim kompanijama

Detaljan prikaz svih zastupnika u pravnom subjektu, članova Upravnog i Nadzornog odbora i njihovom aktivnošću u drugim pravnim subjektima, zajedno sa grafičkim prikazom prosečnog broja zaposlenih i prosečnim mesečnim zaradama.

Napredna pretraga

Pronađite nove poslovne partnere uz pomoć napredne pretrage

Kombinovanjem velikog broja kriterijuma kreirajte ciljnu grupu potencijalnih klijenata i partnera.

Vlasnička struktura

Proverite ko su trenutni i prethodni vlasnici kompanije, kao i ko je ultimativni vlasnik

Detaljan prikaz vlasničke strukture svih vrsta pravnih subjekata do krajnjeg vlasnika sa grafičkim prikazom i istorijom promena u vlasničkoj strukturi.

Finansije i racia

Obezbedite svoje poslovanje uvidom u završne račune i finansijske pokazatelje vaših partnera

Kompletni finansijski izveštaji za poslednjih 5 godina, sa mišljenjem revizora za srednje i velike kompanije i konsolidovanim izveštajima za pravne subjekte sa povezanim licima.

Detaljan pregled racio pokazatelja sa uporednim pregledom po godinama i grafičkim prikazom kretanja svakog racia.

grafikon finansija i finansijska poređenja

Kroz grafikon finansija i finansijska poređenja napravite svoje analize i steknite uvid u odnose finansijskih pokazatelja unutar kompanije i u odnosu na druge firme

Mobilna aplikacija

Informacije dostupne u svakom trenutku

  • Aplikacija je dostupna za MS Windows uređaje na Windows Store
  • Za naše korisnike CUBE je obezbedio tablete i mobilne telefone
  • Portal je optimizovan za mobilne uređaje
Praćene kompanije

Budite prvi obavešteni kroz personalizvano praćenje promena.

Pratite odabrane kompanije i podelite ih u grupe radi lakšeg pregleda.

Povezana lica

Steknite uvid u veličinu grupe kompanija kroz detaljan prikaz povezanih lica

Povezana lica predstavljaju detaljan prikaz povezanosti pravnog subjekta sa drugim pravnim subjektima kroz vlasničku i upravljačku povezanost.

Obezbeđenja

Obezbedite vaša potraživanja

Obezbeđenja su sve vrste tzv. „kolaterala“ koje pravni subjekti daju svojim poveriocima u vidu ručnih zaloga na pokretnoj imovini, upisanih hipoteka na nepokretnostima i izdatih – registrovanih menica.

Izvoz podataka

Sačuvajte podatke u Excel ili PDF formatu i uklopite ih u svoje izveštaje i analize

Za većinu podataka koji su dostupni kroz pretrage i preglede postoji mogućnost preuzimanja u xls ili pdf formatu.

Prijavi se za besplatnu demonstraciju portala ili odmah zatraži ponudu.