O nama

Principi

Poverenje. Svi dobri poslovi su izgrađeni na poverenju. Svi opstaju ili propadaju zbog poverenja. Reputacija. Čast. ....Tako je bilo i nekada u doba mudrosti. Sada se ponovo vraćamo u doba mudrosti, jer je doba lakih i brzih odluka zasnovanih isključivo na osećaju prošlo. Biti uspešan u sadašnjim uslovima poslovanja je teško, i veoma rizično. Ali postoje određeni rizici koje nije neophodno preuzeti na sebe. Nije potrebno slepo poverenje, kao što nekome slepo verujemo. Kao što ulicu ne prelazimo a da ne pogledamo levo i desno, tako i ne radimo posao sa nekim u koga nemamo poverenja. Naročito ne radimo posao sa nekim ko nas ubeđuje u svoje poštenje i kaže nam: „Veruj mi!“. Ali kada mi kao kompanija svakodnevno radimo sa velikim brojem različitih kompanija (Business to Business), kako možemo da znamo da li da im verujemo? Ono što je bitno jeste da znamo razliku između Poverenja i Pouzdanosti, Izgleda naspram Suštine, razliku između Emotivnih i Racionalnih odluka, i najbitnije da znamo da donosimo odluku koja se pre svega zasniva na informacijama od poverenja. Ne sarađujemo sa kompanijama o čijoj prošlosti ništa ne znamo, šta se nalazi ispod površine koju vidimo, iza šarenih kulisa, dok ne znamo šta se valja iza brda, i kakva priča stoji iza. Detaljna analiza poslovanja neke kompanije nam može mnogo pomoći, ali je to veoma zahtevan posao i sa strane vremena i ljudskih resursa i finansijskih sredstava. Stanite. Zamislite. Zamislite da možete da imate na raspolaganju celokupan pregled neke kompanije i to na jednom mestu. Detaljna analiza poslovanja potencijalnog dobavljača na samo jedan klik od nas (Online), direktan uvid u DNK našeg novog kupca, .... Poverenje? Poverenje u informaciju. Informacija koja pravi razliku.

Misija i vizija

CUBE je osnovan sa čvrstom verom u to da razmena poslovnih informacija ne treba da bude samo zakonska obaveza već osnova za započinjanje poslovnih razgovora, građenje poverenja, razvoj celokupne privrede a ujedno i uspešan poslovni koncept za 21. vek.

Mi u CUBE-u verujemo da su podaci samo vrh poslovnog ledenog brega. Imamo viziju da zajedno poslujemo u još uspešnijoj, uređenijoj i razvijenijoj nacionalnoj privredi. Naša misija je usredsređena na drugačiju upotrebu poslovnih informacija tako da svakodnevni poslovni izazovi i poslovne prilike budu pretvorene u uspeh – šta god on bio i kako god ga svako od nas definisao.

Šta nudimo

Prikupili smo ogroman broj različitih pouzdanih informacija, uključujući kompletne poslovne profile za preko 800.000 kompanija, i preko 1 milion direktora, sa ciljem da nam svima omogućimo donošenje kvalitetnijih / uspešnijih odluka i to ne samo prema onima sa kojima već sarađujete već i prema onima sa kojima želite da sarađujete.

- CUBE Risk Management Solutions, april 2014.