POLISA PRIVATNOSTI

Polisa privatnosti

CUBE Team d.o.o. je posvećen zaštiti vaše privatnosti. Politika privatnosti daje detaljnija objašnjenja o načinu prikupljanja i korišćenja vaših ličnih podataka. Podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka. Preduzimamo sve neophodne mere da bismo obezbedili puno poštovanje tih zakonskih propisa. Ova polisa privatnosti se ne primenjuje za Internet prezentacije, proizvode i usluge koji ne prikazuju ili nemaju hyperlink ka ovoj polisi privatnosti, ili imaju sopstvenu polisu privatnosti. Ova polisa privatnosti ne reguliše privatnost u vezi sa aktivnostima koje se obavljaju mimo portala WWW.B2BONLINE.RS, drugih Internet prezentacija, ili proizvodima i uslugama kod kojih je polisa privatnosti regulisana ugovorom.

Ovaj portal, proizvodi i usluge su predviđeni za osobe svih uzrasta.

Prikupljanje i upotreba podataka o ličnosti

Kada posećujete naš portal, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe. Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača, operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našem portalu i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, pregledane strane, shema kretanja po portalu i ključne reči na osnovu kojih ste pretraživali naš portal. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima portala. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti. Ako CUBE prenese podatke bilo kom spoljnom provajderu, biće preduzete tehničke ili organizacione mere koje jemče da će taj prenos podataka biti izvršen u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Dobrovoljno dostavljene i prikupljene podatke o ličnosti nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom ili onih okvira koje Vi sami definišete u svojoj izjavi saglasnosti. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.

CUBE prikuplja informacije kako bi olakšao upotrebu Internet portala WWW.B2BONLINE.RS, kao i da bi sprečio zloupotrebu i nelegalne aktivnosti u okviru istog. Informacije se takođe koriste za sve beneficije koje mogu proizići iz korišćenja određenih proizvoda i usluga, poput tehničke podrške koja je dostupna samo registrovanim korisnicima. Informacije se mogu koristiti i u cilju pružanja lično prilagođenog iskustva u korišćenju portala, informacija vezanih za nove proizvode i usluge, specijalnih ponuda, kao i drugih sličnih informacija.

Poštovanje ličnih informacija

CUBE prepoznaje i poštuje važnost odgovorne upotrebe podataka prikupljenih putem portala, proizvoda i usluga. CUBE Team će poštovati vaša prava po pitanju pristupa, ispravki i uklanjanja vaših ličnih informacija. CUBE može iskomunicirati određene informacije s vama, po pitanju proizvoda, usluga i specijalnih ponuda, sem u slučaju da ste se odlučili da takve informacije ne primate, ili su zabranjene zakonom. U određenim slučajevima se informacije ipak mogu iskomunicirati s vama ukoliko je to neophodno kako bi nesmetano nastavili s korišćenjem portala, određenih proizvoda i usluga. U slučajevima gde je to po zakonu neophodno, CUBE će predati vaše lične informacije nadležnim službama.

Zaštita i skladištenje vaših ličnih informacija

CUBE će Vaše podatke uskladištiti potpuno bezbedno i zato će preduzeti sve mere neophodne za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zloupotrebe ili promena. Naši ugovorni partneri koji imaju pristup Vašim podacima da bi Vam u ime CUBE pružili određenu uslugu imaju ugovornu obavezu da sve te podatke drže u tajnosti i ne mogu ih koristiti ni u kakve druge svrhe.

"Cookies"

Da bismo olakšali korišćenje našeg portala, primenjujemo sistem "cookies". To su male jedinice podataka koje su neophodne za korišćenje našeg portala, a Vaš internet pretraživač ih privremeno skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Informacije sadržane u "cookies" služe, između ostalog, za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš sajt bez teškoća koristi. "Cookies" koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Većina pretraživača automatski prihvata "cookies". To možete izbeći ako promenite način na koji je podešen Vaš pretraživač. "Cookies" koje su uskladištene u Vašem računaru možete u svakom trenutku ukloniti tako što ćete izbrisati privremene internet fajlove.

Vaš pristanak na ovu polisu i pravila

Korišćenjem usluga WWW.B2BONLINE.RS, pristajete na prikupljanje i upotrebu informacija od strane CUBE kao što je izneto u ovoj polisi i uslovima korišćenja. Ako odlučimo da izmenimo polisu privatnosti, unećemo izmene u ovaj dokument tako da ste uvek svesni o informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo, i pod kojim okolnostima ih otkrivamo.

Kontakt

Ako imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

  • Pozivom na CUBE korisnički broj telefona: +381 11 414 2828
  • Slanjem e-maila na: [email protected]
  • Slanjem pisma na poštansku adresu: CUBE Team d.o.o., Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija